Posteractie: #SolidairNaarNul!

#SolidairNaarNul

Een samenwerking van voorstanders van indammen en actiegroepen Geen Dor Hout, Containment Nu en Scholen Veilig.

Deze serie posters is een pleidooi om in Nederland te stoppen met de huidige mislukte aanpak van de pandemie, en de overgang te maken naar solidair indammen. De keuze die in Nederland is gemaakt voor bagatelliseren van dit virus, en dat “gecontroleerd te laten rondgaan”, moet op de schop. Maar dat betekent zeker niet: “we stoppen ermee”.

Wat het wel betekent: een adequate respons begint nu pas, maar moet nog vormgegeven worden.

Een posterserie voor een Nederlandse ZeroCovid-aanpak, met de ingrediënten:

1. Een grondige indamfase met opschorting van al het niet-essentiële werk en prioriteit voor eerste levensbehoeften;

2. Prioriteit voor risicogroepen in de vaccinatievolgorde, inbreng vanuit die groepen bij het OMT, ophouden met het opzijschuiven van adviezen van de Gezondheidsraad;

3. Erkenning van de rol van aerosolen (zwevende deeltjes) bij verspreiding van het Covid-19 virus, en adequate voorzorg op basis daarvan;

4. Aandacht, ook in publieke communicatie, voor aanhoudende klachten en orgaanschade bij mensen die eerder een besmetting hebben doorgemaakt: 'Long Covid'

5. Tastbare prioriteit voor preventie op scholen, werkplekken en andere gedeelde ruimtes.

De bijgaande reeks posters is een voorstel om te stoppen met de huidige beroerde aanpak van de pandemie, en te beginnen met solidair indammen. Waar de Nederlandse regering voor gekozen heeft en nog steeds voor kiest - het virus zogenaamd “gecontroleerd laten rondgaan” en “sturen op IC-capaciteit” - levert alleen meer ellende op. Dit is inmiddels veel mensen duidelijk. Maar wat dit ook inhoudt, is dat een adequate respons eigenlijk nu pas begint, en dat de onmisbare randvoorwaarden erbij nog vormgegeven moeten worden.

Wat we willen met deze posters is meer bekendheid geven aan de ZeroCovid-aanpak. Het idee daarvan is niet dat Covid-19 direct volledig zal “verdwijnen” (dat het virus als zodanig “geëlimineerd” wordt), maar wel op een miniem niveau komt in vergelijking met nu. Dat betekent dat we samen de circulatie van het virus in korte tijd grondig naar beneden drukken, en transmissieketens maximaal onderbreken. Als het aantal besmettingen verlaagd is met de combinatie van alle effectieve middelen (en zonder ontkenning van de rol van aerosolen, of de rol die kinderen bij verspreiding spelen), kan het bron en contactonderzoek worden hervat. Zodat we uit de crisis komen zonder wie dan ook onder de bus te gooien, in lijfelijke of economische zin.

Feitelijk is dat niks anders dan wat volksgezondheid bij een uitbraak als deze moet doen: voorzorg en adequate kennis vooropstellen. Niet bagatelliseren, selectieve wetenschap bedrijven of risico’s afschuiven, maar mensen toegang geven tot voorzieningen zodat ze kunnen zorgen voor zichzelf en anderen. Zorgen voor inzicht, zeggenschap en toegang tot adequate voorzorg. Breken met het idee dat alleen “anderen” bij de kwetsbare mensen horen. Niemand is onkwetsbaar, en doen alsof is in niemands belang. Al met al is het dus ook een kwestie van collectieve zelfzorg.

Dat we de rol van aerosolen officieel negeren of als verwaarloosbaar terzijde schuiven, is de reden dat Nederland nog steeds niet uit de crisis is, maar andere landen wel. Langdurig verblijf in gedeelde en/of slecht geventileerde binnenruimtes is de kern van het probleem. Verschillende groepen in de maatschappij worden daardoor in verschillende mate geraakt. Het is nodig dat de overheid gedegen inzichten over de verspreiding van het virus erkent en daar ook brede bekendheid aan geeft, in plaats van te doen alsof “afstand houden” wel afdoende is. Gedeelde binnenruimtes en werkplekken moeten zonder oponthoud veilig gemaakt worden, bijv. met luchtfilters.

Eerst moeten we de huidige golf nieuwe besmettingen platleggen. Met een maximaal gelijktijdige indampauze dalen de aantallen besmettingen het snelst, en komen we het snelst weer bij een situatie die voor iedereen begaanbaar is. Dat contrasteert zachtgezegd sterk met de huidige “lockdown”. Een indampauze ziet er anders uit. Het vraagt vooral om solidariteit en praktische randvoorwaarden, zoals opschorting van niet-essentieel werk, toegang tot ziekteverlof, en volwaardige financiële steun bij zelfisolatie of als bedrijvigheid stilligt. Opschorting van betalingen als huur en hypotheek, zolang het virus niet onder controle is en activiteiten en inkomsten ontbreken.

Het is ook nodig om de officiële stilte over “Long Covid” (dat wil zeggen: langdurige ziekte en/of blijvende orgaanschade, met klachten die kunnen variëren van persoon tot persoon) te doorbreken, te zorgen dat het probleem medisch erkend wordt, en dat mensen die eerder (soms mogelijk ongemerkt) een besmetting hebben doorgemaakt, op alle nodige manieren gesteund worden.

Met het vertrek van het zittende kabinet, dat ons de huidige ellende in de maag gesplitst heeft, en met de nodige liefde, is het mogelijk om ook in Nederland iets anders vorm te geven.

Download de posters via de downloadknop onderaan de pagina en deel ze met anderen, bespreek de inhoud met buren, familie en vrienden, hang er één achter je raam, span je in voor een andere aanpak en geef er samen inhoud aan.

Groet!

De initiatiefgroep #SolidairNaarNul, Geen Dor hout, Containment Nu en Scholen Veilig.

Posterdesign: Sophie Kaars Sijpesteijn

Tekstredactie: Thijs Vissia

Download de A4 posterset - voorkant

Download de A4 posterset - voor/achterkant