Over ons

Actiegroep Containment Nu! is een grassroots initiatief van bezorgde burgers met een team van vrijwilligers die op verschillende manieren bijdragen vanuit hun eigen zorgen. We zijn een zelforganiserend en open collectief, wat betekent dat iedereen die wil bijdragen aan onze poging om het Nederlandse coronabeleid te veranderen, welkom is zich bij ons te melden.

We organiseren ons op Discord, een communicatieplatform vergelijkbaar met Slack en WhatsApp. Wie onze petitie steunt en aangeeft op de hoogte te willen blijven, wordt uitgenodigd.

Actiegroep Containment Nu! is ontstaan uit:

  • (1) bezorgdheid over het feit dat de Nederlandse aanpak afwijkt van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de aanpak van diverse andere Europese landen; en
  • (2) een gebrek aan kritisch geluid in de Nederlandse media met betrekking tot deze afwijkende aanpak.

Onze principes

Dit initiatief is ontstaan vanuit een linkse actiegroep. Wij staan voor inclusiviteit en solidariteit met mensen in gemarginaliseerde posities. Het is onze overtuiging dat decennialange afbraak van ons zorgstelsel en sociale voorzieningen deze crisis aanzienlijk verergeren. We zien ook dat door een gebrek aan een intersectioneel en maatschappijkritisch perspectief er nauwelijks een scherp inhoudelijk debat over het Nederlandse beleid gevoerd wordt.

Initiatiefnemers

Een aantal mensen zijn openlijk betrokken bij en aanspreekbaar over de oprichting en doelen van de actiegroep:

  • Jaap Stronks
  • Michael Blok
  • Vicky van der Togt
  • Meerdere experts op medisch, epidemiologisch, economisch en juridisch gebied die ons meestal anoniem bijstaan met raad en daad.

De dagelijkse leiding van dit platform is in handen van Michael Blok, Jaap Stronks en Vicky van der Togt. Michael Blok en Jaap Stronks zijn verantwoordelijk voor, en auteur van, de meeste content op deze site.

Contact

Twitter: @ContainmentNu