Manifestatie 12 September

Demonstratie tegen het coronabeleid, de veiligheidsregio’s in de Randstad en het kabinet. Het aantal corona-besmettingen stijgt momenteel snel, vooral in de Randstad. De gezondheid van veel mensen raakt zo beschadigd, het risico op een nieuwe periode van chaos neemt snel toe en de economische schade van viruscirculatie duurt zo alleen maar langer. Dat de zeer hoge viruscirculatie niet voluit bestreden wordt is uniek in Europa, niet acceptabel en ook niet nodig. Wij eisen dat alle veiligheidsregio’s met “code rood” (meer dan 50 gemeten besmettingen per week per 100.000 inwoners) onmiddellijk actie ondernemen om de uitbraak in te perken. Dit betreft in ieder geval de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Concreet eisen wij: 1. Een publieke commitment van de voorzitters van de veiligheidsregio’s om de viruscirculatie zo laag mogelijk te krijgen, in ieder geval onder de “code rood”-grens. 2. Maskerplicht in openbare binnenruimtes en een maskergebod in overige toegankelijke binnenruimtes, waaronder winkels, bioscopen en kapperszaken 3. Intensivering van de handhaving van de 1,5m-regelgeving, vooral in horecagelegenheden, sportscholen en middelbare scholen en, waar dit niet mogelijk is, invoering van een maskerplicht 4. Beperking van evenementen tot maximaal 20 bezoekers 5. Intensivering van het testen en bron- en contactonderzoek, met alle beschikbare middelen. Dit omvat ook regelmatig testen van zorgmedewerkers en leerkrachten. Onze eisen strekken zich ook uit tot het kabinet, dat met een algemene maskerplicht en grote investeringen in testen, contactonderzoek en inreiscontroles een sleutelrol kan spelen bij het indammen van de corona-uitbraak. Zo wordt invulling gegeven aan de Wet Publieke Gezondheid, onze internationale verplichtingen in deze pandemie en de zorgplicht van de overheid voor een gezonde, veilige en vrije bevolking.

Programma

Sprekers

  • Michael Blok, woordvoerder Platform Containment Nu!
  • Jazie Veldhuyzen, duo-raadslid in de Amsterdamse Gemeenteraad van BIJ1
  • Vicky van der Togt, “long Covid”-patiënt

• Een voorgelezen bijdrage van een persoon in een verhoogde “risicogroep”

Gezien de hoge viruscirculatie in Amsterdam moeten bezoekers zeer streng omgaan met de veiligheid. Naast de noodzaak streng 1,5m afstand te houden tot andere mensen (uitgezonderd leden van een huishouden onderling) dragen deelnemers een gezichtsmasker. Als niet aan deze eisen voldaan wordt zal het evenement tijdelijk en daarna definitief onderbroken worden.

Tijd: zaterdag 12 september 14:00-15:00 (voorprogramma vanaf 13:30).

Locatie: Wordt op vrijdagavond gemeld aan deelnemers. Dit in verband met de veiligheid.

Aanmelding: via de website: https://www.containmentnu.nl/events/demo-september.

Uitklappen

Info

Plaats

To be determined, in Amsterdam. Check your mail on Friday night