Burgerorganisatie Containment Nu! houdt wake voor coronaslachtoffers op De Dam

Onder de noemer ‘Steek een kaarsje aan, niet een ander’ herdenkt de burgerorganisatie Containment Nu! de slachtoffers in Nederland van de coronapandemie op donderdag 6 augustus vanaf 22:00 op de Dam in Amsterdam met een wake, waarbij 10.000 kaarsen worden aangestoken. De aanwezigen zullen ook 2 minuten stilte in acht nemen. De pers is uitgenodigd om hiervan getuige te zijn. Na de wake zal op de website een press pack beschikbaar staan op de website van Containment Nu!

De burgerorganisatie staat hierbij stil bij de ongeveer 6.000 officiële COVID-doden die Nederland heeft moeten betreuren. Dit zijn mensen die in de meeste gevallen nog jaren te leven hadden en vaak in afwezigheid van hun geliefden moesten overlijden. Schattingen, ook van de overheid, gaan zelfs uit van 10.000 à 15.000 COVID-doden. Daarmee schaart Nederland zich in de wereldtop-10 van Covid-sterfte per hoofd van de bevolking (volgens analyses van de Financial Times en New York Times).

Met deze herdenking vraagt Containment Nu! ook aandacht voor de honderdduizenden Nederlanders in risicogroepen, die bij voortgaande viruscirculatie zich vaak gedwongen voelen zichzelf sociaal te isoleren. Het kabinet gaat uit van significante viruscirculatie tot er een vaccin is, dat er pas in 2021 of later zal zijn, of nooit. Deze afzondering kan daarom jaren gaan duren, terwijl er een aanzienlijk risico is dat zij alsnog besmet raken, met alle risico’s van dien. Daarnaast vraagt de actiegroep aandacht voor het lot van terminale COVID-patiënten, die in ons land krachtens NHG-richtlijn van zuurstof verstoken blijven.

Ook is de wake bedoeld als waarschuwing voor de toekomst. Containment Nu! wijst er op dat de in ons land genomen controlemaatregelen op vele aspecten minder intensief zijn dan landen als Duitsland, Taiwan en Noorwegen, waar aanzienlijk minder sterfte is en waar een tweede golf vooralsnog uitblijft. Een serieus indambeleid bevat in de analyse van Containment Nu! onder meer beschermingsmiddelen voor de zorg, een brede maskerplicht voor drukke binnenlocaties, snellere testuitslagen, laagdrempeliger testen, proactief testen van verdachte gevallen en mensen in risicoberoepen, intensiever contactonderzoek, strenge isolatie, inreiscontroles op vliegvelden, regionalisering van maatregelen en waarschuwingsniveaus. De hiervoor vereiste investeringen vallen in het niet bij de economische schade die nieuwe en verdere oplevingen zouden berokkenen.

Ook vraagt Containment Nu! aan het kabinet om nadrukkelijk de ambitie uit te spreken om gezamenlijk het virus in te dammen, waar de gecommuniceerde beleidsdoelen nu nog beperkt zijn tot het ‘zicht houden op de verspreiding van het virus’, het afschermen van ouderen en het vermijden van piekbelasting in de zorg.Als Nederland het pad van onderdrukking van het virus is een wereld te winnen, toont ook een onderzoek van de Vrije Universiteit en KPMG. Zo kan verdere onnodige sterfte worden vermeden. Alleen een laag virusniveau biedt de kans op controle op het virus en op duurzame opening van scholen, kantoren, horeca en theaters. En alleen zo worden verdere destructieve “jojo-lockdowns” waar de overheid op stuurt hopelijk voorkomen. Ons land verdient niets minder.

Noot voor de redactie

Containment Nu! is een burgerplatform met steun van meer dan 15.000 Nederlanders dat sinds maart 2020 ijvert voor een Containmentstrategie die het coronavirus in Nederland onderdrukt, zoals de wet ook eist. Onze vrijwilligers zijn onder andere econoom, arts, epidemioloog, modelleringsexpert en communicatiewetenschapper. Wij willen de economische en humanitaire ramp voorkomen die verspreiding van het virus zou betekenen. Wij maken ons sterk voor een serieus en concreet plan langs de lijnen van in Duitsland, Noorwegen en vele andere landen met strak testen, traceren en isoleren van (mogelijk) besmette personen en andere controlemaatregelen.

Platform Containment Nu!

Woordvoerder: Michael Blok

Twitter: @ContainmentNu E-mail: pers@containmentnu.nl

Website: www.containmentnu.nl