Verschillen tussen Mitigatie (‘Maximale Controle’) en Containment (Indammen)

Er is de laatste tijd veel discussie over wat nu de Nederlandse Corona-strategie is en wordt. Er is veel onduidelijkheid en verwarring, zelfs onder Kamerleden. Misvattingen zijn alom aanwezig in de samenleving.

Dit artikel schept hopelijk duidelijkheid over de Nederlandse Coronastrategie (‘Maximale Controle’) en die van de meeste andere landen (Indammen).

Wellicht kan het ook een kader bieden voor taalgebruik waar men zich aan dient te houden. Bijvoorbeeld niet het woord ‘indammen’ gebruiken binnen de strategie van ‘Maximale Controle’. Dit schept duidelijkheid en de mogelijkheid om OMT en kabinet beter te controleren.

Mitigatie

Mitigatie betekent matigen. Het aantal mensen dat besmet raakt op een bepaald moment wordt beperkt, maar er wordt niet getracht dit aantal zo laag mogelijk te krijgen, of i.i.g. niet blijvend. Uiteindelijk kunnen net zoveel mensen besmet raken als zonder maatregelen.

Ergens als de ‘curve’ lijn omlaag gaat worden maatregelen weer versoepeld. Dit kan tot een nieuwe golf leiden. Hierdoor moeten de maatregelen weer strenger worden (zie afb.1), b.v. door nog een lockdown . Waardoor iedereen weer vrijheden moet inleveren en de economie naar de knoppen gaat.

Afb.1 De Nederlandse strategie van afwisselend aanscherpen en versoepelen van maatregelen, ook wel 'jojo-lockdowns' genoemd. Onderaan zie je de zogenaamde opbouw van 'groepsimmuniteit' en rechtsboven het percentage dat al antistoffen heeft. Uit de technische briefing van 20 mei.

Het doel bij mitigatie is enkel de ziekenhuis capaciteit niet overschrijden. Vaak wordt dit ook bereikt door op te schalen. Als het niet voldoende lukt, komt ook de reguliere zorg in de knauw en in het ergste geval kunnen sommige Corona patïenten niet behandeld worden tijdens een piek. In Nederland worden al erg weinig ouderen toegelaten op de IC's in verband met de lagere overlevingskans. Zij sterven buiten het ziekenhuis.

Het beschermen van de kwetsbaren is een illusie. Hoe meer mensen besmet zijn, hoe meer risico op besmetting iedereen loopt, ook kwetsbaren. Daarnaast missen zij de vrijheid die anderen zich soms wel permitteren door versoepelingen.

Testen, contactonderzoek en mondkapjes kunnen een onderdeel van de strategie zijn, maar dan is het minimaal en oppervlakkig. Vaak is er een grote interesse in antistoffen tests, o.a. om zogenaamd immuniteit aan te tonen.

Soms wordt namelijk getracht ‘groepsimmuniteit’ op te bouwen. Het is echter erg onzeker of dat kan op deze manier. Er zou sowieso 50–70%besmet voor moeten raken (wat tot wel 5 jaar kan duren willen de IC’s het houden!). Als deze mate van besmetting bereikt wordt, zouden tienduizenden en waarschijnlijker zelfs 1 a 2 honderdduizend doden gevallen zijn in Nederland en vele mensen potentieel chronische gezondheidsschade opgelopen hebben.

De mitigatie strategie is NIET wat de meeste andere landen doen. De meeste anderen landen proberen het virus in te dammen.

Containment (Indammen)

Bij deze strategie wordt getracht het aantal besmettingen blijvend zo laag mogelijk te krijgen. Dit is niet hetzelfde als 0 besmettingen, maar het betekent wel een fractie van het aantal besmettingen.

Zodra de ‘curve’ lijn omlaag is gegaan, blijft de lijn ook laag (zie afb.2). Hierdoor kunnen mensen vrijer zijn en is het effect op de economie relatief beperkt.

Afb.2 Dagelijks aantal nieuwe besmettingen in China. Van Worldometers.info

Zolang de lijn laag genoeg is, hoeft de IC capaciteit niet opgehoogd te worden en is er altijd ruimte voor zowel Corona patïenten als reguliere zorg.

Kwetsbaren zijn als vanzelf beschermd doordat nauwelijks mensen besmet zijn en dus nauwelijks mensen een potentieel gevaar vormen. Ook zijn zij vrijer.

Testen, contactonderzoek en mondkapjes zijn belangrijke maatregelen in deze strategie. Het verschil is: het wordt allemaal massaal en intensief ingezet en mondkapjes worden meestal door de hele bevolking gedragen. Ook het persoonlijk beschermmateriaal van zorgpersoneel is vaak uitvoeriger: denk aan de hazmat pakken.

Groepsimmuniteit zal opgebouwd worden zodra er een werkzaam en veilig vaccin is.

Met de containment-strategie is iedereen uiteindelijk veiliger en vrijer dan wanneer mitigatie de strategie is. Het risico op besmetting is in dit scenario namelijk heel laag. Een blijvende lockdown is NIET nodig. Een lockdown wordt nationaal hoogstens gebruikt in het begin om de besmettingen tot een handelbaar niveau te krijgen en tijd te kopen om het testen, contactonderzoek etc. in orde te maken. Het kan ook lokaal en tijdelijk ingezet worden als het ergens even niet lukt om met testen, traceren en contactonderzoek 'brandjes te blussen', maar idealiter is het niet nodig.

Containment leidt tot eliminatie van het virus. Dit is iets anders dan eradicatie. Eliminatie= zo min mogelijk besmettingen. Eradicatie=0 besmettingen en wordt dan ook weleens voorgesteld als zijnde onmogelijk. Eliminatie is echter zeer goed mogelijk en er zijn landen die eradicatie bereikt hebben (bv Nieuw-Zeeland).

Nogmaals: aan mitigatie EN indammen doen kan niet!

Soms heeft men het over indammen als middel, niet als strategie. Vergelijk het met het blussen van een brand: als je blussen als middel gebruikt, dan blus je net genoeg zodat de brand niet buiten de perken treedt, maar niet meer. Als het je strategie is, dan blus je zoveel mogelijk: het liefst wil je de brand uit hebben.

Dit is een artikel van @KellyOverCorona.

aan het laden