Actiegroep Containment Nu! roept op om containment-strategie alsnog te overwegen

Actiegroep Containment Nu! roept de Nederlandse overheid op om over te stappen op een containment-strategie. Hierbij wordt op grote schaal getest en is er een kortere, strengere periode van zelfisolatie. Deze strategie kan mogelijk het sterfte- en infectiecijfer sneller beperken dan de huidige strategie. De actiegroep wil dat het kabinet de WHO richtlijnen - testen en isoleren - gaat volgen en kwetsbare groepen adequaat compenseert zodat iedereen thuis kan blijven indien nodig.

Amsterdam – 27 maart 2020

Containment Nu! is een grassroots organisatie van bezorgde burgers. Zij lanceerden eerder de petitie TestenTestenTesten.nl, die inmiddels ruim 8000 keer ondertekend is.

De actiegroep merkt op dat er in de samenleving groeiende onrust ontstaat over het toekomstige gebrek aan IC-bedden en het stijgende infectie- en sterftecijfer. Daarnaast lijkt het erop dat de Nederlandse overheid steeds verder alleen komt te staan in haar focus op groepsimmuniteit en gecontroleerde verspreiding. In landen om ons heen wordt in toenemende mate overgegaan op het opschalen van de testcapaciteit en het isoleren van bevestigde coronagevallen. Nederland dient dit voorbeeld te volgen.

Containment-strategie

Bij een containment-strategie wordt ingezet op grootschalig testen en isoleren. Hierbij zijn de volgende stappen belangrijk:

  • een tijdelijke, strenge periode van zelfisolatie om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk een halt toe te roepen, terwijl de test- en zorgcapaciteit wordt uitgebouwd
  • het grootschalig en preventief testen van iedereen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn
  • het traceren, testen en het uit voorzorg in quarantaine plaatsen van recente contacten van besmette personen, gerekend vanaf twee dagen voordat de symptomen begonnen

Deze strategie is met succes toegepast in onder andere Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong. Indien Nederland deze maatregelen grondig en consistent doorvoert, kunnen langdurige lockdowns hopelijk worden voorkomen, net zoals in deze drie Aziatische landen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk als we de huidige testcapaciteit grootschalig opvoeren, in navolging van diverse andere landen in Europa.

Testcapaciteit

Dat er onvoldoende testcapaciteit zou zijn, wordt tegengesproken door deskundigen en het beleid in andere landen. Alex Friedrich, arts-microbioloog aan het UMCG in Groningen, zegt bijvoorbeeld in de Groene Amsterdammer dat je deze testen “in vrijwel ieder gewoon lab” kunt uitvoeren. Ook microbioloog Rosanne Hertzberger en KNAW-hoogleraar Cees Dekker stellen dat de tekorten relatief makkelijk op te lossen zijn. In het NRC roepen zij de overheid op om meer te gaan testen.

Het grootschalige testbeleid in landen zoals Zwitserland, Spanje en Italië toont dat massaal testen voor diverse andere Europese landen wél tot de mogelijkheden behoort. Ook onze buurlanden blijken in snel tempo in staat hun testcapaciteit op te schroeven: Duitsland heeft nu de capaciteit om 160.000 testen per week uit te voeren; het Verenigd Koninkrijk komt deze week nog met grootschalig gedistribueerde thuistests; en ook België werkt aan een sneltest.

Nederland zou alles op alles moeten zetten om het voorbeeld van deze landen te volgen. Veelvuldig en preventief testen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie immers het belangrijkste instrument in de strijd tegen Covid-19. Afstappen van deze containment-strategie werd door de WHO bestempeld als ‘wrong and dangerous’.

Koerswijziging

Wanneer er nauwelijks wordt getest kunnen we geen goed beeld krijgen van de infectie- en sterftecijfers, waardoor we ook niet goed kunnen weten of bepaalde maatregelen effect hebben. Het is onduidelijk waarom het RIVM in geen van de scenario’s heeft ingezet op grootschalig testen. In februari gaven zij aan dat testen weinig zinvol was, terwijl zij nu aangeven dat er te weinig capaciteit is. Dit schept verwarring en geeft weinig vertrouwen.

Naar aanleiding van het onderzoek naar Roche van Follow the Money en de politieke ontwikkelingen die hieruit volgden, zien we dat de discussie rond het uitbreiden van testcapaciteit langzaam op gang komt in de Nederlandse pers en politiek. Er gaan stemmen op om het patent vrij te geven of naast ons neer te leggen. Maar als testen geen onderdeel is van de adviezen van het RIVM en het beleid van ons kabinet, wat heeft dit dan voor zin?

Containment Nu! dringt daarom aan op een koerswijziging waarbij grootschalig testen het speerpunt wordt van de corona-aanpak.

Bescherming van kwetsbare groepen

De coronacrisis treft kwetsbare groepen het hardst. Het is van cruciaal belang om deze groepen te beschermen tegen onvermijdelijke nadelige gevolgen van een containment-strategie. Daarom pleit Actiegroep Containment Nu! óók voor het invoeren van adequate regelingen voor kleine zelfstandigen, ZZP’ers en mensen met een flex- of nulurencontract. Ook moeten er gevolgen komen voor nalatige werkgevers die werkers niet voldoende in bescherming nemen tegen blootstelling aan het virus.

Mensenrechten moeten onverminderd van kracht blijven tijdens de coronacrisis, inclusief de fase van het opsporen en isoleren van besmette personen en hun contacten. Dat betekent onder andere: bescherming van de privacy van coronapatiënten en geen uitbreiding van de bevoegdheden van de politie. Ook pleit Actiegroep Containment Nu! voor het handhaven van het asielrecht voor asielzoekers en het heropstarten van asielprocedures.

Oproep

De Actiegroep Containment Nu! roept op tot het volgende:

  • Aan de Nederlandse overheid: heroverweeg een containment-strategie en bescherm kwetsbare groepen
  • Aan de Nederlandse media: roep de overheid ter verantwoording voor het kiezen voor een afwijkende strategie en het gebrek aan transparante communicatie hierover
  • Aan iedereen: steun de oproep op www.containmentnu.nl

Deze mensen hebben onze oproep ondersteund:

Niels Andeweg

Leo Fabriek

Sandra Leemans

Corine van Ringen

wil wolfs

Gitte Verweel

Jeroen Leliveld

Sylvia Van Schajik

Rineke Verbrugge

Paul Smit

Maria Dumont

K.H. Das

Bianca Netten

Jan de Jong

Cornelis Admiraal

Anna Leerssen

Carolien van Grinsven

Danielle Schaap

Corrie Roelofs

Henk van der Tak

Josje Kerkhoven

Danielle Schaap

Jeffrey Barts

Irene Van Dijk

Duygu Kara

Lidy Pelsser

Catharina Pelgrum

Shekhar Gupta

Robert de Haan

Wilko Huiden

Hannes Glantschnig

Jan Welleweerd

Tamara Veldman

Yoram Ish-Hurwitz

Fons Heijnsbroek

Anne Polkamp

Olga sabel

Jose Lagerberg

Jeroen van der Lee

Elle Broxterman

Celia Enser

A.N. Fomina

Marian Zult

Andras Tucsni

martijn van zalingen

Stephanie Strokap

Gerard van Eeden

Kay Stijnenbosch

L Versteegh

Sandra Dixon

Bas van de Beek

SF Sutcliffe

remy hertogs

wilma aalbers

Monika Doroszkiewicz

Annelies Zwijns

Robert Man

Rogier van Vugt

Willem Sonneveld

Koos Hoozemans

A.S. Waysdorf

Rob Mulder

Sebastiaan Molenaar

Martijn van der Linden

Jeanette Bisschops

Michiel Köhne

Saloemie Tripp

tr waalwijk

R Heekelaar

Ralph van Dartelen

Frank Janse

Michael Blok

Ansje Roozeboom

Evert Sanderman

Daniel Fosco

Trijnie de Gries

Patricia Kaersenhout

Zineb Elbazi

Gina Gielissen

aan het laden